Tam Thất Bắc

2,800,000

Lâu nay, nhân dân ta vẫn truyền nhau dùng tam thất để hỗ trợ điều trị bệnh, nhưng phần lớn chưa hiểu hết công dụng của nó, sau đây tôi xin được giới thiệu các tác dụng của củ Tam Thất Bắc để sử dụng cho hiệu quả và áp dụng cho từng bệnh.