Umi No Shizuku Fucoidan Loại Chất Lỏng

19,800,000

Xuất xứ: Nhật Bản.

Hàm lượng Fucoidan: 2,125 mg mỗi chai.

Khối lượng trong 1 hộp: 50 ml x 30 chai.

Danh mục:
×

Thông Báo Về Việc Bán Hàng Trong Đợt Dịch Bệnh Covid 19 Xem Chi Tiết