Umi No Shizuku Fucoidan Nội Địa Dạng Nước

25,500,000

  • Hàm lượng Fucoidan: 2,125mg mỗi chai
  • Khối lượng trong 1 hộp: 50ml x 30 chai
Danh mục:
×

Thông Báo Về Việc Bán Hàng Trong Đợt Dịch Bệnh Covid 19 Xem Chi Tiết