Umi No Shizuku Fucoidan Nội Địa Dạng Nước

23,500,000

  • Hàm lượng Fucoidan: 2,125mg mỗi chai
  • Khối lượng trong 1 hộp: 50ml x 30 chai