Cao Chè Vằng – Lợi Sữa Sau Sinh

150,000250,000

Thành phần nấu từ 100% cây chè vằng

Được nấu trên bếp củi truyền thống

Không chất phụ gia, không chất bảo quản

Không đường, kể cả đường mía, dùng được cho người tiể.u đườn.g

Sản phẩm đóng trong hộp thủy tinh giúp bảo quản tốt, đảm bảo vệ sinh

Nấu tại làng nấu cao truyền thống Quảng Trị