Rễ Xáo Tam Phân Khánh Hòa

800,000

  • Là cây thuốc nam mọc nhiều ở vùng núi Khánh Hòa
  • Cam kết cây thuốc thật 100%, không pha trộn