Rễ Xáo Tam Phân Khánh Hòa

800,000

  • Là cây thuốc nam mọc nhiều ở vùng núi Khánh Hòa
  • Cam kết cây thuốc thật 100%, không pha trộn
Danh mục:
×

Thông Báo Về Việc Bán Hàng Trong Đợt Dịch Bệnh Covid 19 Xem Chi Tiết